SOS dětské vesničky

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Milan Smutný, milan.smutny@sos-vesnicky.cz, 773 991 436

Profil organizace 

SOS dětská vesnička v Brně je NNO, která již od roku 2003 pomáhá ohroženým dětem. SOS dětská vesnička Brno poskytuje služby rodinám v rámci pěti následujících programů: SOS Přístav a SOS Maják (doprovázení pěstounských rodin), SOS Kormidlo (zařízení sociálně výchovné činnosti pro dospívající), SOS Kotva (dům na půl cesty pro mladé dospělé) a SOS Kompas (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve kterých hrozí odebrání dítěte).

Co tě čeká? 

Doučování (SOS Přístav, SOS Maják a SOS Kompas).
Vedení zájmového kroužku - výtvarný kroužek, PC kroužek, sportovní kroužek atp.
Pomoc při údržbě areálu (sekání trávy, stříhání keřů apod.).

Požadavky na dobrovolníky 

Věk min. 18 let, spolehlivost, dochvilnost, umění komunikovat s dětmi.