Nabídky dobrovolnictví v zahraničí

HelpX
Celosvětový systém založený zejména na kulturní výměně mezi dobrovolníky a hostiteli.
Evropská dobrovolná služba
Dlouhodobé projekty v Evropě a okolních zemích pro všechny ve věku 17-30 let.
Volunteers base
Bezplatná celosvětová platforma pro vyhledávání dobrovolnické práce přímo v rodinách hostitelů.
Workaway
Databáze umožňující vyhledat si svého hostitele kdekoli na světě a přímo se s ním zkontaktovat.
WWOOF
Dobrovolnická výpomoc na organických farmách za poskytnutí stravy a bydlení. Zejména pro ty, které zajímá udržitelný rozvoj a eko zemědělství.
Global volunteer AIESEC
Dobrovolnické stáže pro studenty. Projekty zaměřené hlavně na vzdělávání či komunitní rozvoj.
Workcampy
Krátkodobé dobrovolnické pobyty v Evropě i ve světě. Týmová práce spolu s lidmi z celého světa.
UN Volunteers
Dobrovolnický program v rozvojových zemích. Pro motivované lidi ve věku od 25 let, kteří mají zkušenosti v humanitární oblasti.