GLEN

Glen (Global Education Network of Young Europians) je roční program globálního vzdělávání. Během něho dobrovolník zažije kombinaci tří vzdělávacích seminářů, tříměsíční stáže v neziskové organizaci v jedné ze zemí Afriky, Asie či Latinské Ameriky a praxi v podobě aktivit globálního rozvojového vzdělávání v Evropě. Do programu je zapojeno deset členských evropských organizací, které spolupracují s desítkami organizací mimo EU. Tento program nabízí lidem ve věku 21 – 30 let rozvoj kritického myšlení v globálních souvislostech. Po vybrání dvou z projektů, které vás zaujali na stránkách INEX-SDA je nutné splnit pokyny pro přihlašování a zúčastnit se výběrového řízení. Klíčovou aktivitou je roční vzdělávací cyklus zaměřený na rozvoj kritického myšlení v globálních souvislostech a metody globálního vzdělávání/učení. Účast v celém cyklu je finančně podpořena stipendiem. Součástí vzdělávacího cyklu jsou: • 3 semináře • tříměsíční stáž v hostitelské organizaci (v Asii, Africe, Jižní Americe nebo Evropě mimo EU) • realizace ponávratového projektu – praktická část, ve které mají účastníci cyklu možnost propojit teoretickou přípravu ze seminářů a praktickou zkušenost v osobním či skupinovém mentorovaném projektu. Více informací o obsahu jednotlivých částí vzdělávacího cyklu si přečti na evropských stránkách sítě GLEN.

Příklady aktivit: semináře, stáže, projekty.

Věk: 21-30 let

Země: Evropa, Asie, Afrika a Jižní Amerika

Doba trvání: závisí na projektu

Poplatek: 3000 Kč