Pro média

Dobrovolnické centrum 67 je projektem Plánu B, z. s. Centrum, které umožňuje zprostředkování kontaktu mezi zájemci o dobrovolnictví a neziskovými organizacemi, jež dobrovolníky potřebují, vzniklo v roce 2011 jako reakce na potřebu zviditelnění tematiky dobrovolnictví. 

Nabízíme přehled zajímavých volnočasových aktivit, zahraničních příležitostí pro osobní rozvoj (EVS, studijní pobyty, workcampy, výměny mládeže), včetně prostoru pro prezentaci a výměnu zkušeností. Poskytujeme prostor pro realizaci vlastních nápadů a rozběh nových iniciativ. Pořádáme večerní programy a akce určené veřejnosti, které pomáhají zviditelnění a propagaci dobrovolnictví, a realizujeme síťování organizací pracujících s dobrovolníky v Jihomoravském kraji.

Během otevíracích hodin DC67 mohou zájemci získat informace o možnostech dobrovolnictví v Brně/ČR/světě, informace, kde získat podporu pro vlastní projekty, či přehled zahraničních příležitostí pro vlastní rozvoj (EVS, studijní pobyty, workcampy, výměny mládeže). V DC67 je připravena nabídka informací o volnočasových aktivitách cílená především pro věkovou skupinu 15–30 let.​

Článek o Dobrovolnickém centru 67 najdete ve Zpravodaji městské části Brno-střed (str. 28). Můžete zhlédnout reportáž v pořadu Brněnské  OKO (od 17. minuty) nebo rozhovor s koordinátorkou DC67 v pořadu B-TV Vlna z Brna.
Více informací se dozvíte ve Výroční zprávě 2016.