Spolupráce organizací

SÍŤOVÁNÍ

Budujeme síť organizací a neformálních skupin pracujících s dobrovolníky (15-30 let). V rámci sítě si vyměňujeme zkušenosti, plánujeme společné aktivity a zabýváme se tím, jak zlepšit naši práci a propagaci dobrovolnictví. Pořádáme pravidelná síťovací setkání. Máte-li zájem zjistit podrobnosti o fungování sítě nebo se zapojit, ozvěte se nám, rádi vás zapojíme!

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ DOBROVOLNÍKŮ

Pořádáme pravidelná neformální setkání koordinátorů dobrovolníků formou společných snídaní, na kterých pracujeme na společné střeše, věnujeme se tématům jako je podpora zapojování dobrovolníků do činností organizací a neformálních skupin, propagace dobrovolnictví, obnova spolupráce v oblasti dobrovolnictví v Brně a Jihomoravském kraji a vyměňujeme si zkušenosti.

PROPAGACE DOBROVOLNICTVÍ V ORGANIZACÍCH/NEFORMÁLNÍCH SPOLCÍCH

Pomáháme organizacím propagovat své dobrovolnické projekty mezi mladými lidmi. Můžeme vám vaši nabídku pro zájemce o dobrovolnictví zveřejnit na našem FB a webu a zařadit vaši organizaci/neformální skupinu do přehledu organizací.

 Máte-li zájem využít naši nabídku, ozvěte se nám.