Akce Zasaď si!

Prvním rokem probíhající akce Zasaď si!, kterou pořádá Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje, přinesla na Bratislavskou nové světlo a barvy! Akce se zaměřuje na zkrášlení veřejných prostor a péči o zeleň. Jako první si vzala do pucu pruh vegetace o šířce 1 m a délce 12m na Bratislavské ulici. Historie této plochy na Bratislavské se však začala psát mnohem dříve. Chcete vědět, kdo stojí za proměnou záhonu na Bratislavské a co jej k tomu vedlo? Tak čtěte dále!

 

Vše začalo na jaře 2019, kdy se Katka Čadková přestěhovala do nově zrekonstruovaného domu na ulici Körnerova. A protože je zahradní architektka, rozhodla se, že přispěje svým kouskem ke zlepšení prostranství v této čtvrti. Nejdříve bylo potřeba vyřešit potřebné formality spojené s pozemkem a dále zapojit místní obyvatele, aby novou úpravu pozemku přijali a neničili ji. To bylo také jedním z cílů našich workshopů, které jsme letos pořádali. „Je to na nás, jaké prostředí chceme, jestli chceme mít čistý a kultivovaný prostor nebo špinavý a zanedbaný. Ten ale neinspiruje, a naopak jen utvrzuje ve smutku a ignoraci.“ komentuje Katka a upozorňuje na to, že iniciativa místních, kteří v lokalitě žijí, je důležitá a může mnoho věcí zlepšit. Zjištění, že se na daném pozemku objevuje slézová růže, která nemá šanci vykvést, brala Katka jako potvrzení, že jde správným směrem. „Vlastně jsem byla zvědavá, jak bude slézová růže kvést, proto jsem se rozhodla prostor podél chodníku vedoucímu z Bratislavské ulice do centra města zkultivovat na okrasný záhon.“ říká s nadsázkou. Ve skutečnosti je to exponované místo, jde o pomyslnou vstupní bránu do brněnského bronxu. „Byl to takový můj manifest. Chtěla jsem tím vyjádřit, že vstupujete do zajímavé, barvité a živé čtvrti, a navodit kvetoucími trvalkami u příchozích důvěru, aby se nebáli vstoupit.“

Po dvou letech, kdy záhon skutečně krásně kvetl ji však začala opouštět motivace. „Dala jsem dohromady několik místních, s kterými jsem se o záhon starala. Byla to úžasná zkušenost a dodnes jsem jim za jejich ochotu a odhodlanost vděčná. Často šlo o skutečně náročnou práci. Jeden rok nám slézovky vyrostli až do výšky 2 m. Takto narostlé jsme je pak museli po odkvětu ostříhat a odnést. Vždy jsme měli několik pytlů bioodpadu a dalších několik pytlů s odpadky. Věděla jsem, že jestli chceme záhon udržet dlouhodobě, musím zapojit i místní organizace.“ Nakonec pomohl David Oplatek, člen Rady městské části Brno-střed, který ji propojil s naším Dobrovolnickým centrem a s panem Hrnčířem, vedoucím odboru životního prostředí na Magistrátu města Brna. Dobrovolnické centrum pak na podzim roku 2020 podalo projekt Zeleň Brno, v rámci kterého, následně byly pořádány zmiňované akce Zasaď si! Na jejich začátku vždy proběhla prezentace toho, co bude na záhon vysazeno a jaký je postup práce. Snahou bylo zajistit profesionální vedení, tak aby zúčastnění získali potřebné informace a znalosti, jak se o trvalkový záhon starat, co vše práce obnáší a v neposlední řadě jaký má trvalkový záhon význam pro zvýšení biodiverzity v městském prostředí. Workshopů se účastnili i lidé z jiných městských částí, pro které byly naše akce z velké části inspirativní pro jejich budoucí, podobně zaměřené aktivity.Záhon pomohly zkrášlit i děti, které se zúčastnily akce „Květiny kolem nás“ kterou pořádal klub Dživipen, který je součástí Armáda spásy. Děti se na této akci dozvěděli, jaké rostliny na záhonu rostou a následně pro ně vyrobili štítky s jejich názvy. Tyto štítky byly následně na jedné z akcí „Zasaď si!“ využity.

 V průběhu roku však další workshopy částečně ovlivnila pandemie koronaviru. Pevně věříme, že v dalších letech bude potenciál akce naplněn ještě úspěšněji, a že se s Vámi na některé události potkáme již bez koronavirových opatření!

Víte o místě v Brně, které by chtělo zvelebit jako záhon na Bratislavské? Nebojte se ozvat! Zkuste najít majitele záhonu a domluvte se s ním na jeho zkrášlení. Nebo přijďte s vaším návrhem za námi!