Den otevřených dveří a Dobrovolnictví a senioři - 17.6.2021

Po dlouhé době jsme mohli opět opravdu otevřít dveře našeho DC 67 a uspořádat Den otevřených dveří a zároveň jubilejní 50. Snídani koordinátorů dobrovolníků naživo, z čehož máme velkou radost. Několik účastníků se k nám připojilo i online a možnost této formy účasti plánujeme ponechat i v budoucnu.

 

Smyslem pravidelných pracovních snídaní koordinátorů dobrovolníků je networking, sdílení zkušeností mezi koordinátory, sdílení zkušeností s managementem dobrovolníků, brainstorming na témata, která aktuálně řeší jednotlivé organizace. 

 

Druhá část DOD byla zaměřena na téma Senioři a dobrovolnictví. Senioři tvoří v naší společnosti velmi početnou skupinu, která chce také svůj volný čas využívat smysluplně. Dobrovolnictví aktivních seniorů je proto tématem s velkým potenciálem. Smysluplné využívání volného času i ve formě dobrovolnictví a seberealizace mají blahodárné přínosy nejen pro samotné seniory-dobrovolníky ale i pro další skupiny, příjemce dobrovolnické činnosti. Pracovní skupina tvořena zástupci organizací, které pracují s dobrovolníky-seniory, řešila klíčové témata v kontextu dobrovolnictví seniorů: aktivizace seniorů, získávání dobrovolníků-seniorů, vzdělávání seniorů v oblastech mediální gramotnosti a dezinformace, mezigenerační spolupráce a další. Cílem brainstormingu bylo rozpracování strategie zapojení seniorů do dobrovolnických programů. Témata vycházející z této strategie budou v budoucnu také podkladem pro tvorbu vzdělávacích akcí pro koordinátory dobrovolníků a dobrovolníky-seniory. 

 

Večerní program našeho DC 67 patřil už tradičně online setkání Info-Meet Up. Setkání je zaměřeno na aktuální nabídky dobrovolnictví pro zájemce z řad veřejnosti. Pravidelně prezentujeme možnosti jak se stát dobrovolníkem v Brně, Jihomoravském kraji i ve světě. Jsme připraveni konzultovat s vámi vše co vás ohledně dobrovolnictví zajímá. Aktuální plánované akce Info-Meet Up zveřejňujeme na našich facebookových stránkách @dobrovolnickecentrum67.

 

Děkujeme všem za účast! :)