Dobrovolnictví v ČR: AGAPO a Unie neslyšících Brno

V březnu jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku činnosti organizace AGAPO, o.p.s., jejímž posláním je pomáhat lidem se znevýhodněním najít pracovní uplatnění a uspět na trhu práce. Na přednášce jsme se mimo jiné dozvěděli, jak organizace funguje, kdo jsou typičtí klienti, které AGAPO propojuje s dobrovolníky. A nakonec, jak se právě dobrovolníci mohou zapojit do programu organizace.

 

Druhou částí večera nás provedl Ivan Poláček, vedoucí a koordinátor Unie neslyšících Brno, která je jedinou brněnskou neziskovkou, věnující se neslyšícím. Dozvěděli jsme se, že unie poskytuje sociální služby pro neslyšící a nedoslýchavé nejen přímo v Brně a jeho okolí, ale i široko daleko. To, že má Unie neslyšících Brno poměrně širokou škálu aktivit, dokládá i to, že provozuje i sociální podnik, ve kterém zaměstnává sluchově handicapované pracovníky v kavárně "U Žamboucha". Pokud by vás tedy zajímalo, ve které kavárně v Brně vás obslouží sluchově postižený barman, bude to právě tam.