Dobrovolnictví v ČR: Práh Jižní Morava a Paspoint

Další z březnových večerů byl věnovaný organizacím, které se věnují lidem s duševním onemocněním a lidem s poruchou autistického spektra.

 

Svou činnost nám představila organizace Práh Jižní Morava, která pomáhá lidem s duševním onemocněním se plnohodnotně zapojit do společnosti. Pomáhá jim ve všech důležitých životních oblastech jako je zdraví, bydlení, práce, volný čas nebo mezilidské vztahy. I zde se velkou měrou uplatní dobrovolníci, kteří zde vytvářejí bezpečné prostředí, ve kterém mohou rozvíjet své sociálně komunikační dovednosti. Koordinátoři Jana s Davidem se s námi podělili o své svěděctví ze své dlouholeté dobrovolnické zkušenosti a řekli nám více o tom, jak organizace pomáhá klientům a jak se i my můžeme zapojit jako dobrovolníci.

Svou činnost nám představilo i centrum Paspoint, které podporuje osoby s poruchou autistického spektra. I zde se mohou dobrovolníci významnou měrou zapojit a podílet se na realizaci volnočasových aktivit pro klienty organizace. To, že si dobrovolníci v Paspoint mnohdy neodnesou jen dobrý pocit z odvedené práce, ale rozvinou se po všech stránkách, dokládá svěděctví zástupců z centra Paspoint. Kromě prohloubení znalostí o specifikách autismu má dobrovolník skvělou příležitost se dozvědět i něco nového o sobě.