KOLUMBIE A KYRGYZSTÁN DOBROVOLNICKY

28. 02. 2018 18:30 to 01. 03. 2018 19:45

Prvotní šok, začlenění se do nové rodiny, poznání nám dost vzdálené kultury a otevření nových obzorů. Takové jsou dobrovolnické stáže AIESEC. Chcete poznat jaké zážitky a zkušenosti si lze přivést z Kyrgyzstánu nebo Kolumbie? Přijďte, povídání dobrovolnic vás v lecčem zaskočí.