Mezinárodní školení pro pracovníky s mládeží: Finsko a Německo!

Chcete se naučit něco nového a vycestovat při tom do zahraničí? Ve spolupráci s Eurodeskem pro vás máme nabídku dvou mezinárodních školení pro pracovníky s mládeží!

Finsko: No Dead Ends – Guidance Supporting All the Way 

Tento seminář je určen pro odborníky na poradenství v oblasti mládeže. V průběhu bude nahlédnuto na různé aspekty poradenství (kariérní, formální, neformální, aj.), dojde ke sdílení kvalitních postupů osvědčených ve Finsku a vznikne platforma pro síťování spojená se společnou diskusí.

Termín: 26. – 29.9.

Deadline je 16. června. Více informací včetně toho, jak se přihlásit, se dozvíte zde: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/no-dead-ends-guidance-supporting-all-the-way.9218/ 

 

Něměcko: Let's go civic! Youth Exchanges for Civic Engagement 

Školení zaměřené na pracovníky s mládeží, kteří již mají zkušenost s organizováním výměn mládeže a zároveň je zajímá občanská vzdělanost. Kromě sdílení dobré praxe, bude poskytnut prostor pro tvorbu nápadů, jak právě onu občanskou výchovu začlenit do každodenní práce s mladými lidmi a výměn mládeže. Stěžejní je účast těch pracovníků s mládeží, kteří následně změny opravdu implementují.

Termín: 8. – 12.11.

 

Podrobné informace a přihlášku, která je otevřená do 10. září, najdete zde: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/let-s-go-civic-youth-exchanges-for-civic-engagement.9304/