Online Den otevřených dveří v Regionálním dobrovolnickém centru

11. 03. 2021 08:30

Zveme vás na online Den otevřených dveří v Regionálním dobrovolnickém centru Jihomoravského kraje. 

 

Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje pořádá první online Den otevřených dveří a to 11.3. od 8:30. Situace nám bohužel neumožňuje setkat se fyzicky a tak jsme se rozhodli Den otevřených dveří uspořádat v online podobě. V první části bude setkání koordinátorů dobrovolníků a na druhou část jsme pozvali zástupce samospráv měst, obcí a brněnských městských částí. Rádi bychom vytvořili prostor pro sdílení zkušeností a praxe s dobrovolnickou prací. Posledním bodem programu bude představení dotačního titulu Erasmus+ a Sbor evropské solidarity (nové projektové období 2021 - 2027).

Co nás společně čeká?

8:30 - 10:00 Setkání koordinátorů a koordinátorek dobrovolníků a dalších zájemců.

10:00 - 10:30 - PŘESTÁVKA

10:30 - 12:00 - Setkání zástupců státní správy a samosprávy a dalších zájemců.

12:00 - 12:30 -  PŘESTÁVKA

12:30 - 13:30 - Prezentace dotačního titulu Erasmus+ a Sbor evropské solidarity (nové projektové období 2021 - 2027).