Pozvánka na seminář: Dobrovolnictví ve školách

16. 08. 2022 09:00 to 17. 08. 2022 13:00

Zveme na zajímavý seminář 16 - 17/8 ve slovenské Žilině: Jak rozběhnout ve škole výchovu k dobrovolnictví? Angažovaná škola, ad. Termín pro podání přihlášek je 9/8. Pro zúčastněné je zajištěno ubytování, strava a z Brna speciálně vypravený autobus zdarma. 

 

 
Dobrovolnictví na školách
  • 16. - 17. srpen, Žilina
 
Jak rozběhnout ve škole výchovu k dobrovolnictví? Angažovaná škola. Služby dobrovolnických center a další inspirace i výměna zkušeností.
  • Podrobný program najdete v přiloženém letáčku nebo na facebookovém odkazu zde

DC67 má možnost obsadit několik míst a rádi bychom tak k účastni zdarma přizvali zájemce/kyně z okruhu mládežnických a dobrovolnických organizací - koordinátory/ky dobrovolníků/ic z neziskových organizací, institucí a škol - aktivní dobrovolníky/ice.

 
Díky podpoře v rámci projektu Interreg CZ-SK je pro zúčastněné zdarma zajištěn speciálně vypravený autobus, ubytování a strava. 
Odjíždíme 16. 8. brzy ráno z Brna, vracíme se 17. 8. navečer.
Více organizačních podrobností bude slovenskými organizátory rozesláno přihlášeným blíže před akcí.
 
 
Přidejte se :).