VÝZKUM DOBROVOLNICTVÍ V DOBĚ PANDEMIE

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy pořádá výzkum s názvem Dobrovolnictví v době pandemie v sociálních a zdravotních službách. Zapojit se můžeš i ty!

 

Od září 2021 sbírá Fakulta humanitních studií podklady od dobrovolníků, kteří pomáhali v době pandemie. Výzkumníci chtějí porozumět tomu, jak v této nelehké době dobrovolnictví v sociálních a zdravotních službách probíhalo, a co může tato zkušenost dobrovolníků znamenat pro naši společnost do budoucna.

Výzkum je postaven na příbězích zapojených dobrovolníků. Hlavní část výzkumu je psaný či nahraný příběh dobrovolníků o tom, jak samotní dobrovolníci prožívali svoji dobrovolnickou činnost během pandemie, a zda ovlivnila jejich život. Příběh je doplněn krátkým dotazníkem. Výzkum je zcela anonymní a více informací o zapojení naleznete zde.