Workshop: Tvorba videí

28. 05. 2021 09:00

Pro koordinátory/koordinátorky pracující i s dobrovolníky ve věku 18 - 30 let, vedoucí mládežnických oddílů, pedagogy a další pracovníky s mládeží jsme na základě vašich potřeb ve spolupráci s IBM nachystali praktický workshop zaměřený na tvorbu videí k propagaci organizace a náboru nových dobrovolníků.

 

Workshop se uskuteční v pátek 28. 5. od 9 do 13 hodin v Dobrovolnickém centru 67 na adrese Bratislavská 210/26 v Brně. Následně bude možné zůstat v centru a pokračovat v práci na tvorbě videí a práci konzultovat až do 17 hodin. Pokud nebude epidemiologická situace příznivá a nebude možné se setkat osobně, workshop bude přesunut do online prostředí.

Školení je pro vás zdarma. Přihlásíte se na něj vyplněním této přihlášky.
Emailem Vám potvrdíme, že s Vámi počítáme. Kapacita je omezena.

Před workshopem Vám bude na uvedený email zaslán link na přihlášení.

PROGRAM:
V první části workshopu se zaměříme na dramaturgii - kdo je cílová skupina, jak ji nalákat, příklady dobré praxe, vhodná délka, hudební podkres apod.
Z průzkumu vyplynulo, že je pro Vás nejvíce praktické, když si video můžete natočit na mobil a zpracovat ho v programu na PC, který je zdarma k dispozici. V druhé části tedy budeme zpracovávat video v programu Canva.
Prosím, přineste si s sebou videa či fotografie, které byste chtěli použít, případně budete mít prostor krátké záběry natočit v aktuálním prostředí, a to na základě nových poznatků z první části workshopu.