Aktuality

Zapojte se do největší sbírkové akce v České republice – Tříkrálové sbírky Diecézní charity Brno. Během 3. - 6. ledna bude potřeba pomoc na stáncích, Tříkrálovém průvodu a během organizace Tříkrálového koncertu. Zapojení dobrovolníků a dobrovolnic se plánuje už nyní, proto se neváhejte ozvat.

 

14.12.2022
14.12.2022

Brněnská základní škola, jejíž žactvo tvoří z 20 % příchozí děti z Ukrajiny či Vietnamu, hledá dobrovolníky/dobrovolnice na zapojení do preventivní psychologické práce s dětmi. Stačí znalost českého jazyka, překládání je ve škole zajištěno. 

09.12.2022
14. Prosinec 2022 v 14:00

Koordinujete dobrovolníky? Pracujete s mládeží? Hodí se vám znát online nástroje, které lze používat při koordinaci, leadershipu, projektové činnosti? Zveme na praktický workshop v Brně: 14.12.  (14 - 17: 30 h). Sbalte svůj notebook a přijďte vyzkoušet nové postupy. Přihlašování do 12. 12.

03.12.2022

Organizace pro pomoc uprchlíkům hledá nové mentory/mentorky (18 - 30 let) pro nezletilé ukrajinské klienty/klientky (16 - 18 let) bez doprovodu na pomoc s jejich integrací a s komunikací v češtině. Rád/a by strávil/a pár hodin týdně s ukrajinským kamarádem/kou? Rozklikni pro více informací...

01.12.2022

Ženský vzdělávací spolek VESNA (pomáhající samoživitelkám i příchozím rodinám z Ukrajiny) se s podporou několika ekologických organizací chystá do praktické akce, která má snížit nákladu spolku na energie. Zapojit se můžete i vy! 6. a 7. 12., klidně jen na chvilku - pomůžete a naučíte se, jak si vylepšit rozpočet za energie i doma.

28.11.2022
5. Prosinec 2022 v 10:00
Přijďte za námi 5. 12. na adventní trh na Moravském nám. Na stánku k Mezinárodnímu dni dobrovolnictví najdete informace o možnostech zapojení se do dobrovolnických činností u nás v regionu i ve světě. Na stánku vás budou čekat také další neziskové organizace. TISKOVÁ ZPRÁVA Z 2. 12. 2022.
 
24.11.2022

Z UKRAJINY MEZI NÁS - grantová výzva pro začleňování nových sousedů: V reakci na přetrvávající válku na Ukrajině NADACE VIA podporuje lokální iniciativy a dobrovolnické skupiny, které se rozhodly pomáhat ukrajinským příchozím se snadnějším začleňováním do naší společnosti. Uzávěrky pro podání projektů jsou 30. 11. 2022 a 31. 1. 2023.

20.11.2022

Centrum Paspoint, které podporuje osoby s poruchou autistického spektra a jejich blízké, aktuálně hledá dobrovolníky/ice na pomoc ve sportovních kroužcích pro děti s autismem. Ta spočívá v asistenci hlavní/mu vedoucí/mu a provádění dětí jednotlivými aktivitami. Studující MUNI mohou za tuto činnost získat kredity.

18.11.2022

Hospic sv. Alžběty poskytuje služby nevyléčitelně nemocným pacientům v samotném závěru jejich života. Aktuálně hledá dobrovolníky a dobrovolnice (min. věk 18 let), kteří by pacientům a pacientkám dělali společnost ke čtení, povídání, pobyt v zahradě. Potřebujete ochotu naslouchat, trpělivost, vstřícnost. Vše ostatní se dá naučit.

10.11.2022