43.online pracovní snídaně koordinátorů dobrovolníků / 43.online businessbreakfast of volunteer coordinators 4. 11. 2020