DOBROpiknik Diecézní charity Brno / DOBROPicnic with Diecézní charita Brno 25.6.2020