Dobrovolníkem na Balkánské trase a proměna migrace / Volunteer on the Balkan route and the transformation of migration 16.9.2020