Síťovací setkání koordinátorů a koordinátorek dobrovolníků / Networking of coordinators of volunteers in NGOs 29.11.2018