Spolupracující organizace DC67 pro seniory

Organizace od A do Z

Adra
Diecézní charita Brno
Hospic sv. Alžběty
Liga vozíčkářů z.ú.
Mezi námi
Mezi námi
Mezi námi
Mezi námi
Mezi námi
Mezi námi
Mezi námi
Mezi námi
Mezi námi
Milosrdní bratři - Dobrovolnické centrum
Organizace nevidomých
Ratolest Brno
Rezekvítek

Sociální služby a zdravotnictví

Adra
Diecézní charita Brno
Hospic sv. Alžběty
Liga vozíčkářů z.ú.
Mezi námi
Mezi námi
Mezi námi
Milosrdní bratři - Dobrovolnické centrum
Organizace nevidomých
Ratolest Brno

Environmentální aktivity a práva zvířat

Rezekvítek

Děti a mládež

Mezi námi
Mezi námi
Mezi námi

Komunitní dobrovolnictví

Mezi námi
Mezi námi
Mezi námi