Spolupracující organizace DC67 pro seniory

Sociální služby a zdravotnictví

Adra
Diecézní charita Brno
Hospic sv. Alžběty
Host
Mezi námi
Mezi námi
Milosrdní bratři - Dobrovolnické centrum
Organizace nevidomých
Ratolest Brno

Environmentální aktivity

Rezekvítek

Komunitní dobrovolnictví

Mezi námi
Mezi námi