Mezi námi

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Irena Moštková, irena@pastelka.net, 728 818 034

Profil organizace 

Mezi námi, o.p.s. podporujeme setkávání lidí všech generací. Přejeme si, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí. Toho se snažíme dosáhnout i prostřednictvím pohádkových babiček a dědečků v mateřských a základních školách, kteří předávají dětem lásku a vztah ke knížkám. 

Co tě čeká? 

Hledáme dobrovolníky z řad seniorů, kteří budou pravidelně chodit číst dětem pohádky do mateřských, případně základních škol. Školka, ve které dobrovolník čte je vybírána tak, aby byla blízká jeho bydlišti nebo blízká jeho srdci. Do ní poté dochází jednou týdně dětem číst pohádky, vyprávět příběhy a povídat si s nimi. Čtení obvykle probíhá zhruba 30min, záleží na věku dětí. 

Požadavky na dobrovolníky 

Hledáme dobrovolníky starší 55 let, kteří mají vztah k dětem a ke knížkám. Vzhledem k tomu, že jde o dobrovolnickou činnost právě s dětmi, požadavkem na dobrovolníky je i výpis z rejstříku trestů a potvrzení o zdravotní způsobilosti.