Adra Znojmo

Kontakt: 

Dana Aulik Faragová, dana.aulik@adra.cz,  607 144 090

Profil organizace 

Naše Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo propojuje lidi ochotné pomáhat s těmi, kteří pomoc potřebují. Jsme součástí humanitární organizace ADRA, která pomáhá lidem v nouzi. Koordinujeme dobrovolnické aktivity ve Znojmě a okolí. Naši dobrovolníci a dobrovolnice přinášejí radost a oporu do života dětemseniorům a seniorkámdlouhodobě nemocným i lidem s duševním onemocněním či mentálním postižením. Kromě koordinace dobrovolnictví provozujeme také charitativní sklad a v případě mimořádných událostí půjčujeme vysoušeče. Jsme tu s vámi pro druhé již od roku 2010.

Co tě čeká? 

Dobrovolníci a dobrovolnice v Adře Znojmo dělají společnost seniorům a seniorkám, dětem, dlouhodobě nemocným i lidem  s duševním onemocněním nebo mentálním postižením. Pravidelně je navštěvují v jejich domovech, domovech pro seniory nebo se schází na procházkách venku. Dobrovolníci tráví s klienty volný čas, mezi nejčastější činnosti patří povídání a naslouchání, četba, prohlížení fotek, hraní si s dětmi, společenské hry, procházky, hudba a zpěv.

Dobrovolníci, kteří chtějí pomát lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním dochází do Zámku Břežany a do Emina zámku v Šanově.

Požadavky na dobrovolníky 

Do programu s dětmi přijímáme dobrovolníky starší 18-ti let. Pro ostatní dobrovolníky je minimální věk 15 let. Hlavním požadavkem je ochotné srdce a zájem o druhé lidi. Dále je třeba, aby naši dobrovolníci byli spolehliví, morálně bezúhonní a byli zdravotně způsobilí vykonávat tuto dobrovolnickou službu (vyžadujeme zejména psychickou způsobilost, naopak fyzický handicap není automaticky překážkou).

Dobrovolníci absolvují vstupní školení o dobrovolnictví.