Diecézní charita Brno

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Tereza Veselá, tereza.vesela@brno.charita.cz, 730 578 754

Profil organizace 

Na základě hodnot křesťanské lásky k bližnímu a vědomí lidské důstojnosti nabízí Diecézní charita Brno pomocnou ruku lidem, kteří se sami o sebe nedokáží postarat, ať již v důsledku stáří, fyzického či duševního handicapu nebo nepříznivých sociálních podmínek. Charita zároveň usiluje, aby vůči lidskému utrpení a nouzi nezůstávala lhostejná celá společnost. Diecézní charita Brno vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče.

Co tě čeká? 

Pomoc klientům sociálních služeb (všechny služby, všechny cílové skupiny) vč. pobytových zařízení.

Požadavky na dobrovolníky 

Různí se dle typu činností. Obecně u nás může dobrovolníkem být kdokoliv se zájmem a ochotou pomoci.