HoSt Home-Start ČR

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Tereza Schardová, schardova@hostcz.org, 778 959 859 / Viniční 240, Brno - Židenice

Profil organizace 

HoSt poskytuje sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi do 6 let, sociálně právní ochranu dětí a dobrovolnickou práci s rodinou, která se zaměřuje především na podporu rodičovských kompetencí na principu „zkušený rodič pomáhá méně zkušenému rodiči“. Hlavním cílem HoStu je podpora stability dítěte, posílení rodičovských kompetencí, snaha o vytvoření podnětnějšího prostředí pro vývoj dítěte. Podporujeme děti a jejich rodiče, kteří většinou pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a sami jen obtížně vytvářejí harmonické a podnětné zázemí pro své děti. Hlavní náplní je trávení času s rodičem a dítětem za účelem podpory vztahu, zvýšení rodičovských kompetencí a prevence zhoršení situace.

Co tě čeká? 

Podporujeme děti a jejich rodiče, kteří většinou pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

  • dobrovolníci působí přímo v rodinách klientů u nich doma či jinde v terénu dle potřeb organizace
  • dobrovolníci pracují individuálně s jedním či více klienty
  • dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: supervize, možnost dalšího vzdělávání, neformální akce, pobytová víkendová akce 1 x ročně
  • časová náročnost: vítáme dlouhodobější spolupráci
Požadavky na dobrovolníky 
  • rodičovská zkušenost, věk min. 28 let
  • min. SŠ vzdělání, bez předsudků, spolehlivost
  • absolvování úvodního školení (30 hodin)
  • možnost pravidelného docházení do rodin 1 x týdně

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ne