INEX SDA Brno

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Mgr. Jana Runčáková, cipisek@inexsdabrno.cz, 604 217 274

Profil organizace 

Zaměřujeme se na projekty primární a sekundární prevence sociálně patologických jevů, realizujeme preventivní, sociálně-aktivizační a volnočasové projekty pro děti a mládež a to jak samostatně, tak i ve spolupráci s jinými subjekty; podporujeme integritu a samostatnost rodin; rozvíjíme myšlenku dobrovolnictví v Česku.

Co tě čeká? 

• Adaptační skupinky - pravidelné setkávání 2 dobrovolníků a 2-3 dětí zacílené na získávání komunikačních a vztahových kompetencí.
• Jednorázové akce - jednodenní nebo půldenní akce pořádané cca jednou za 2 až 3 týdny, obvykle o víkendu (např. filmová noc, výlet, karneval apod).

Požadavky na dobrovolníky 

Hledáme lidi s chutí k osobnostnímu růstu, správně praštěné a hravé, s praxí v práci s dětmi, s nejrůznějšími dovednostmi, s ochotou pracovat týmově, kreativní, se znalostí vlastních hranic a limitů. Podmínky: věk nad 18 let, čistý TR, fyzická a psychická odolnost, nadšení, aktivita, ochota spolupracovat a přizpůsobit se, chuť učit se nové věci.