Maltézská pomoc

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Markéta Procházková, marketa.prochazkova@maltezskapomoc.cz, 736 620 810

Profil organizace 

Maltézská pomoc, o.p.s. je nestátní nezisková organizace zřízená českým Velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů. Maltézská pomoc má centra v 13 městech České republiky a pomáhá mnoha potřebným cílovým skupinám. V brněnském centru se zaměřujeme především na pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením. 

Co tě čeká? 

V Brněnském centru MP nabízíme dobrovolníkům především možnost zapojit se do projektu „Adopce osamělých seniorů“, v rámci kterého dobrovolníci docházejí za seniory a lidmi se zdrav. postižením do domovů pro seniory či do domácností a zde jim nabízejí společnost a pomáhají jim smysluplně trávit jejich volný čas. Lze se zapojit do projektu „Dopisováni s vězni“.  Oceníme také pomoc s propagací, výrobou letáků nebo výpomoc při jednorázových akcích.

Požadavky na dobrovolníky 

Projekt "Adopce osamělých seniorů": věk min. 15 let
Projekt „Dopisování s vězni“: věk min. 18 let