Muzeum romské kultury

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Mgr. Barbara Valchářová, edukator@rommuz.cz, 545 214 419

Profil organizace 

Muzeum romské kultury je státní příspěvková organizace, která se systematicky zabývá budováním sbírkového fondu dokumentujícího kulturu a dějiny Romů. Od roku 2004 muzeum realizuje sociálně edukační aktivity pro sociálně znevýhodněné děti z okolní lokality, která nese známky sociálního vyloučení. Mezi tyto aktivit patří individuální doučování, mentoring a volnočasové kroužky a výlety.

Co tě čeká? 

Individuální doučování s klienty ve věku 6-18 let. Doučování probíhá 1-2 týdně na 60/90 minut. Doučované předměty záleží na potřebách klienta. Dobrovolník se s klientem schází vždy ve stejný den a ve stejnou dobu.
- Volnočasové kroužky - vedení volnočasových kroužků, organizace a pomoc při výletech.
- Sbírkové oddělení - pomoc při evidenci sbírkových fondů

V SOUČASNÉ CHVÍLI O DOBROVOLNÍKY ZÁJEM NEMAJÍ.

Požadavky na dobrovolníky 

Dobrovolníci musí mít minimálně 17 let, SŠ, způsobilost pro práci s mládeží, čistý trestní rejstřík.