Paspoint

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Mgr. Nicole Rauscherová, dobrovolnictvi@paspoint.cz, 775 199 808

Profil organizace 

Paspoint, z.ú. si klade za cíl poskytnout co nejkomplexnější pomoc klientům s autismem. Organizace vyvíjí svou činnost především v těchto oblastech: raná péče, centrum PASPOINT, osobní asistenční služba ve volném čase, sociální rehabilitace, dobrovolnická služba, informovanost odborné a laické veřejnosti, školení odborníků a rodičů, spolupráce se školskými zařízeními, zájmové kroužky, letní pobyty, pravidelná setkávání rodičů, legislativa, atd.

Co tě čeká? 

Dobrovolnictví u dětí a mladých lidí s poruchou autistického spektra. Děti s PAS jsou často znevýhodněnou skupinou a je pro ně náročné zapojit se mezi běžné děti. Proto nabízíme volnočasové aktivity, při kterých klienty doprovází dobrovolníky. Dobrovolník se zapojí do volnočasových aktivit dle svého výběru. Pro klienty nabízíme zájmové kroužky, výlety a letní pobytové tábory. 

Požadavky na dobrovolníky 

věk min. 18 let