Práh jižní Morava

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

David Kremeník, 604 966 142, david.kremenik@prah-brno.cz

Profil organizace 

V organizaci Práh poskytujeme dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Našim klientům pomáháme překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech: práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péči o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času a dalších.

Co tě čeká? 

Dobrovolnictví v sociální službě. Možností, kde se zapojit je hned několik: 1. vedení volnočasových aktivit a kroužků pro klienty; 2. individuální setkávání s klienty (trávení volného času); 3. asistence v chráněné dílně a v centru denních služeb; 4. pomoc při jednorázových akcích (např. Dny duševního zdraví, Měsíc bláznovství) 5. realizace vlastních nápadů ve prospěch klientů (po domluvě s koordinátorem).

Požadavky na dobrovolníky 

Dobrovolníkem v organizaci Práh se může stát kdokoliv, komu už bylo 18 let a má čistý trestní rejstřík.