Práh jižní Morava

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Vít Kratochvíl, 603 192 746, vit.kratochvil@prahjm.cz / Barbora Chmelová, 604 966 142, barbora.chmelova@prahjm.cz

 

 

Profil organizace 

V organizaci Práh poskytujeme dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Našim klientům pomáháme překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech: práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péči o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času a dalších.

Co tě čeká? 

Aktuální dobrovolnické činnosti, které mohou dobrovolníci*ice v organizaci vykonávat: 

  • individuální trávení volného času s klientem
  • organizace volnočasové aktivity pro klienty
  • jednorázová výpomoc při destigmatizačních akcích
  • psychoterapeutická pomoc našim klientům (pouze pro psychoterapeuty s minimálně započatým výcvikem)
  • psychologická podpora našim klientům (pouze pro psychology a studenty psychologie minimálně ve 3. semestru Bc. studia)
  • nutriční poradenství (pouze pro dobrovolníky kvalifikované nebo studující tento obor)
  • firemní dobrovolnictví

Jednotlivé možnosti jsou rozepsané na webových stránkách organizace, kde je také možnost vyplnit dotazník v případě zájmu o zapojení.

 

 

Požadavky na dobrovolníky 

Dobrovolníkem v organizaci Práh se může stát kdokoliv, komu už bylo 18 let a má čistý trestní rejstřík. Některé specifické dobrovolnické pozice mají zvláštní nároky na vzdělání a profesní zaměření.