Salesiánské středisko mládeže Žabovřesky

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Tomáš Lamparter, animatori@brno.sdb.cz ,541 213 110

Profil organizace 

Salesiánské středisko mládeže v Brně - Žabovřeskách je centrum volného času, ve kterém se mladí lidé mohou setkávat a růst v prostředí, které staví na všeobecných a křesťanských hodnotách. Široká nabídka zájmových aktivit, vzdělávacích a zážitkových programů a osobní přístup vychovatelů a animátorů (dobrovolníků) dávají dětem i dospělým prostor pro osobní rozvoj a vytváření pozitivních mezilidských vztahů.

Co tě čeká? 

Kroužky (asistence v různorodých kroužcích - sportovních, hudebních, výtvarných, dramatických, technických aj.)
Otevřený klub ORC (volnočasová pedagogika s dětmi a mládeží od 6 do 26 let)
Klub maminek (výpomoc při práci s dětmi ve věku 0-5 let)
Příležitostné akce (výpomoc na pravidelných velkých akcích např. Dětský den)

Požadavky na dobrovolníky 

Věk 15+, Čistý trestní rejstřík, Zdravotní a psychická způsobilost, Úvodní školení, Dobrovolnická smlouva, Účast na animátorských poradách, Komunikace s vedoucími a koordinátory, Pravidelná služba