SOS dětské vesničky - Kompas

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Lucie Prechtl, soskompasbrno@sos-vesnicky.cz, 778 086 598

 

 

Profil organizace 

SOS dětské vesničky vznikly po druhé světové válce. Po celém světě bojují za dodržování práv dětí a za láskyplný domov pro všechny děti. Cílem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SOS Kompas je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité či materiální situaci, do té míry, aby byla schopna samostatně zvládat nároky každodenního života a zajistit svým dětem odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj a bezpečí.

Co tě čeká? 

Doučování a volnočasové aktivity s dětmi ze sociálně slabších rodin.

Požadavky na dobrovolníky 

Věk minimálně 15 let. Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci.