TyfloCentrum Brno

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Mgr. Petr Sýkora, dobrovolnik@tyflocentrumbrno.cz, 774 715 099                    

Profil organizace 

Jsme obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Činíme tak prostřednictvím komplexu poradenských, asistenčních, sociálně rehabilitačních, sociálně terapeutických a sociálně aktivizačních služeb.

Co tě čeká? 

Na základě písemné smlouvy se mohou dobrovolníci zapojit do širokého spektra činností, např. doprovod klientů na vycházkách, výletech nebo během sportování, pomoc v sociálně terapeutické dílně, prodej výrobků chráněné dílny, administrativní výpomoc, zapojení během dne otevřených dveří, pomoc při organizaci soutěže v prostorové orientaci a samostatném pohybu TyfloBrno, výpomoc na prezentačních akcích pro veřejnost, atd.

Požadavky na dobrovolníky 

Dobrovolnickou činnost v organizaci mohou vykonávat studenti, mladší senioři nebo zaměstnaní, pokud mají dostatečné časové možnosti pro dobrovolnictví a netrpí takovými zdravotními obtížemi, které by jim znemožňovaly výkon dobrovolnické činnosti. Podmínkou vstupu do programu je dosažení 18-ti let věku a předložení výpisu z trestního rejstříku.