EU Aid Volunteering

EU Aid Volunteering je program Evropské unie pro zájemce od 18 let, kteří jsou občany EU nebo v EU mají dlouhodobý pobyt. Díky tomuto programu můžete vycestovat až na 18 měsíců do zemí třetího světa, kde je potřeba humanitární pomoc. Během tohoto pobytu jsou vám hrazeny  veškeré cestovní náklady, náklady spojené s pobytem, pojištění a i kapesné.

Jak se stát dobrovolníkem EU Aid Volunteering? Nepotřebujete nutně zkušenosti s humanitární pomocí, musíte však vždy splňovat podmínky, které jsou uvedené pro jednotlivé pozice. Před výjezdem je nutné absolvovat odborné školení, které je zajištěno organizací.

Zde najdete obecné informace o EU Aid Volunteering , jednotlivé pozice jsou uvedeny v nabídkách práce.

Příklady oblastí aktivit: humanitární pomoc

Věk: +18

Země: země třetího světa zasažené humanitárními krizemi (Afrika, Latinská Amerika, Blízký východ)

Délka trvání: 1-18 měsíců

Poplatek: zdarma, EU platí dobrovolníkovi cestovní náklady, ubytování, pojištění a kapesné