Global volunteer AIESEC

AIESEC je největší studenty řízená nevládní organizace na světě. Hlavní vizí je rozšíření mezikulturního porozumění mezi mladými lidmi a rozvoj leadership schopností; toho se snaží dosáhnout skrze zahraniční stáže. Jako dobrovolník se můžeš se zapojit do projektů Global volunteer, které řeší celou škálu společenských problémů. Tyto projekty mohou být zaměřené například na vzdělávání nebo komunitní rozvoj. Jsou vhodné pro všechny studenty, kteří chtějí aktivně pracovat na svém osobním rozvoji, jsou komunikativní, rádi pracují v týmu a nemají problém s kulturním porozuměním.

 

Příklady aktivit: výuka na školách, zlepšování gramotnosti, projekty zaměřující se na kulturní porozumění, ekonomický růst a kariérní rozvoj

Věk: 18–30

Země: celý svět s výjimkou některých zemí v Africe a Asii

Délka trvání: obvykle mezi 6 a 12 týdny

Poplatek: Za dobrovolnickou stáž se platí zprostředkovací poplatek. Tento poplatek platíš až ve chvíli, kdy máš stáž v zahraničí nalezenou a máš ze zahraničí potvrzeno, že s tvojí účastí na stáži počítají.