UN Volunteers

Program Organizace spojených národů (UNV, United Nation Volunteers) přispívá k míru a rozvoji prostřednictvím dobrovolnictví na celém světě. Dobrovolnický program využívá zkušenosti profesionálů v projektech zaměřených na humanitární pomoc a podporu lidských práv a demokracie. Je založený na hodnotách, jako je svobodná vůle, angažovanost a solidarita.

Základním předpokladem práce v UNV je odborná kvalifikace a několikaletá praxe. Běžně se smlouvy uzavírají na dva roky s výjimkou krátkodobých volebních, humanitárních a podobných operací. Dobrovolníci dostávají skromný měsíční příspěvek na pokrytí základních osobních potřeb. UNV získává finanční prostředky z Rozvojového programu OSN, od partnerských orgánů OSN a z dárcovských příspěvků do zvláštního dobrovolného fondu UNV.

Tento program má zvláštní požadavky.

Příklady oblastí aktivit: pomoc lidem ohroženým chudobou a hladem, poskytování zdravotní péče, vzdělávání, čisté vody, hygieny a energie, podpora hospodářského růstu, průmyslu, inovací a infrastruktury měst a obcí, podpora míru a spravedlnosti

Věk: 25 +

Země: subsaharská Afrika, Latinská Amerika a Karibik, Asie a Tichomoří, Evropa, arabské státy

Délka trvání: většinou 6-12 měsíců s možností prodloužení o jeden až dva roky.

Poplatek: žádný