Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní aktivity jsou nejnovějším přírůstkem mezi aktivitami naší organizace.  Zapojujeme se zejména v rámci studijních cest a síťování organizací a hostíme zahraniční stážistky a stážisty. 

SÍŤOVACÍ SETKÁNÍ

Island (6.–15. listopadu 2015)
Navštívili jsme osm organizací, které se, stejně jako my, věnují dobrovolnictví a mezinárodním aktivitám. V Reykjavíku, Akureyii, Dalviku a Ólafsfjörður se jako klíčová témata pro spolupráci ukázala být vedle Evropské dobrovolné služby a výměn mladých lidí (tématických pobytů v některé ze zemí) i podpora mladých lidí při aktivitách na lokální úrovni (v českém pojetí parlamenty dětí a mládeže, rozjezdové projekty pro skupiny mladých lidí) a nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Síťovací aktivity jsme mohli podniknout díky podpoře fondu NNO, islandské kontakty předáváme českým organizacím. Fotogalerii najdete zde.

A co se událo po naší návštěvě? V navazujícím projektu navštívilo ostrov 18 pracovníků (viz níže). Tři islandští kolegové se zúčastnili studijní návštěvy v ČR a další dva projekty spolupráce jsou v přípravné fázi. A aby vše nevypadlo tak jednoduše, dříve, než se rozhodnete pro spolupráci s Islandem, přečtete si Malou knihu o Islanďanech.

 

STUDIJNÍ CESTY

Rumunsko (4.–14. prosince 2016)

Na projektu „ICE 2 – International Cooperation Evolution“ se sjeli zástupci organizací z evropských zemí, Kavkazu, severní Afriky a Blízkého východu, celkově ze 17 zemí. Cílem projektu bylo vzájemně si představit svou činnost a najít společná témata pro další projekty. Výsledkem je databáze zahraničních partnerů, kteří mají zájem spolupracovat s českými organizacemi. 

Island (1.–11. září 2016)
S kolegyněmi a kolegy z Lužánek – střediska volného času jsme se vydali na navazující studijní návštěvu. Navštívili jsme neziskové organizace, státem zřizované, vzdělávací a volnočasové instituce: Hi Hostels Reykjavík, SEED, Landssamband æskulýðsfélaga (LÆF),Skagafjörður, Rökstólar Samvinnumiðstöð – Ólafsfjörður, Rósenborg, Akureyri, Valsárskóli, Laugaskóli.

Během pobytu jsme měli možnost seznámit se s metodami práce s mládeží na lokální i mezinárodní úrovni a konzultovat zapojování dobrovolníků do místních i zahraničních projektů. Dobrovolnictví se na Islandu odehrává ve větší míře na mezinárodní úrovni. Souvisí to jistě s přírodními krásami a kulturními specifiky této země, které přitahují pozornost mladých lidí z jiných částí Evropy. Máte-li zájem vycestovat na Island a získat kontakty na organizace, které hostí zahraniční dobrovolníky, ozvěte se. Fotografie ze studijní návštěvy zde.

 

STÁŽE PRO ZAHRANIČNÍ ABSOLVENTY
Nabízíme stáže pro zahraniční absolventy vysokých škol. Svoji první stáž u nás absolvovala Sylwia z Polska (její příběh můžete najít zde.) Od loňského září jsme hostili na tři měsíce Yaizu ze Španělska.

Nabízíme možnost pracovat v cizojazyčném prostředí, nepředpokládáme ani základní znalost českého jazyka. Absolventi se zapojují zejména do propagace a příprav večerních programů, větších propagačních akcí, neformálně vyučují vlastní jazyk či angličtinu, pomáhají nám rozšiřovat nabídku dobrovolnických příležitostí v zahraničí, spolupracují s dobrovolníky Evropské dobrovolné služby.