Program DC67

11. Květen 2021 v 09:00

Zveme Vás na další Den otevřených dveří v Regionálním dobrovolnickém centru Jihomoravského kraje, který se bude konat 11. května v on-line prostoru. Tentokrát se budeme věnovat tématu zavádění dobrovolnictví u zaměstnanců veřejné správy. Společně se zájemci o toto téma se podíváme jak prakticky administrativně dobrovolnictví na úřadě zavést, zamyslíme se společně jaké jsou cíle takových aktivit a jaké přínosy mohou mít pro fungování úřadu. Teoretické informace si doplníme příklady z praxe z obcí, kde již zaměstnanecké dobrovolnictví funguje.

13.04.2021
12. Květen 2021 v 16:30

Regionální dobrovolnické centrum JmK ve spolupráci s Diecézní charitou Brno pořádá vzdělávací kurz pro dobrovolníky. Dozvíte se jaké máte jako dobrovolník možnosti, práva a povinnosti. Velice zajímavou částí programu bude lekce s lektorem Janem Kozákem, kde se podíváme na základy supervize, ale také na témata jako péče o sebe, syndrom vyhoření, hranice ve vztahu s klientem, komunikace, naslouchání nebo aktivizace klienta.

Kurz je ZDARMA a je limitován počtem 10 účastníků. Vybrat si můžete ze dvou termínů 12. a 19.5. vždy 16:30 - 21:00. Přihlašte se pomocí tohoto formuláře.

 

13.04.2021

Ve spolupráci se slovenskými školiteli vás zveme na praktický workshop, který vám pomůže vybrat si a naučit se používat vhodné online nástroje k usnadnění vaší každodenní práce s mládeží. Čekají vás úkoly v interaktivních online aplikacích, a to jak z pohledu účastníka, tak i tvůrce, nástroje vhodné na formování týmu, propagaci, meetingy, brainstorming či evaluaci.

 

16.04.2021

Jste koordinátorem dobrovolníků a rádi byste se ve své práci více profesionalizovali? Regionální dobrovolnické centrum JmK ve spolupráci s Diecézní charitou Brno vás zve na třídenní kurz, kde se dozvíte více z legislativy týkající se dobrovolnictví, ale také probereme další zajímavá témata jako nehierarchické řízení, tipy na propagaci i fundrising nebo jak na aktivizaci a motivaci dobrovolníků.

13.04.2021

Další z březnových večerů byl věnovaný organizacím, které se věnují lidem s duševním onemocněním a lidem s poruchou autistického spektra.

Svou činnost nám představila organizace Práh Jižní Morava, která pomáhá lidem s duševním onemocněním se plnohodnotně zapojit do společnosti. Pomáhá jim ve všech důležitých životních oblastech jako je zdraví, bydlení, práce, volný čas nebo mezilidské vztahy. I zde se velkou měrou uplatní dobrovolníci, kteří zde vytvářejí bezpečné prostředí, ve kterém mohou rozvíjet své sociálně komunikační dovednosti. Koordinátoři Jana s Davidem se s námi podělili o své svěděctví ze své dlouholeté dobrovolnické zkušenosti a řekli nám více o tom, jak organizace pomáhá klientům a jak se i my můžeme zapojit jako dobrovolníci.

Svou činnost nám představilo i centrum Paspoint, které podporuje osoby s poruchou autistického spektra. I zde se mohou dobrovolníci významnou měrou zapojit a podílet se na realizaci volnočasových aktivit pro klienty organizace. To, že si dobrovolníci v Paspoint mnohdy neodnesou jen dobrý pocit z odvedené práce, ale rozvinou se po všech stránkách, dokládá svěděctví zástupců z centra Paspoint. Kromě prohloubení znalostí o specifikách autismu má dobrovolník skvělou příležitost se dozvědět i něco nového o sobě.

 

05.04.2021

V březnu jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku činnosti organizace AGAPO, o.p.s., jejímž posláním je pomáhat lidem se znevýhodněním najít pracovní uplatnění a uspět na trhu práce. Na přednášce jsme se mimo jiné dozvěděli, jak organizace funguje, kdo jsou typičtí klienti, které AGAPO propojuje s dobrovolníky. A nakonec, jak se právě dobrovolníci mohou zapojit do programu organizace.

Druhou částí večera nás provedl Ivan Poláček, vedoucí a koordinátor Unie neslyšících Brno, která je jedinou brněnskou neziskovkou, věnující se neslyšícím. Dozvěděli jsme se, že unie poskytuje sociální služby pro neslyšící a nedoslýchavé nejen přímo v Brně a jeho okolí, ale i široko daleko. To, že má Unie neslyšících Brno poměrně širokou škálu aktivit, dokládá i to, že provozuje i sociální podnik, ve kterém zaměstnává sluchově handicapované pracovníky v kavárně "U Žamboucha". Pokud by vás tedy zajímalo, ve které kavárně v Brně vás obslouží sluchově postižený barman, bude to právě tam. 

05.04.2021

Začátkem března proběhlo setkání pro všechny zájemce o dobrovolnickou činnost a to jak v ČR, tak ve světě. Účastníci měli možnost se hravou formou pomocí interaktivních úkolů dozvědět o tom, jaké možnosti se jim nabízejí a do čeho by se konkrétně mohli zapojit. Přejeme všem novým dobrovolníkům šťastnou ruku ve výběru té správné dobrovolnické aktivity. 

05.04.2021
Jak se trhnout z práce a vyrazit na roční dobrovolnický pobyt do Německa? Právě o tom bylo povídání naší dobrovolnice, která se vydala na dobrovolnický pobyt s EVS (dnes Sbory solidarity) do německé organizace Roter Baum Berlin, která dělá snad všechno - od práce s mládeží po projekty mezinárodní spolupráce. Mimo své postřehy z dobrovolnického pobytu se s námi podělila např. o to, která je nejchudší čtvrť v Berlíně, co je nejlepší německo-anglický překladač a proč Italové nesnáší, jak Němci používají těstoviny.
31.03.2021
Dobrovolník Tom se s námi v únoru podělil o svoje zkušenosti z workcampu ve Francii. Skrze dobrovolnictví s INEX měl možnost se aktivně zapojit do společnosti a získat spoustu nových zážitků a zkušeností z práce v mezinárodním kolektivu dobrovolníků. 
 
31.03.2021
Dobrovolnické centrum DC67 přivítalo zástupce studentské organizace AIESEC, který se s námi podělil o své zkušenosti z práce pro největší studentskou organizaci na světě rozvíjející mladé lidi. Dozvěděli jsme se o tom, jak se prací v AIESEC dají mimo jiné skvěle rozvinout dovednosti v oblastech soft-skills a self-managementu. Získali jsme tipy, jak i v této době nabýt praktické zkušenosti, zlepšit si komunikační dovednosti v angličtině a k tomu navíc získat i cennou položku do životopisu. 
 
31.03.2021