Fotogalerie

LuckyCats
DOD 17.6.2021
Dobropiknik
Tibet jako Noemova archa
43.online pracovní snídaně koordinátorů dobrovolníků / 43.online businessbreakfast of volunteer coordinators 4. 11. 2020
Ahoj robote - promítání dokumentu + debata / Hi, A.I. - film night + discussion 8.10.2020
Mezipatra - zapoj se / Mezipatra festival - get involved 7.10.2020
Make Vlhká great again / Make Vlhká great again 5.10.2020
42.Pracovní snídaně koordinátorů dobrovolníků / 42.Businessbreakfast of volunteer coordinators 2.10. 2020
Ztracené vzpomínky + debata / Lost memories + discussion 17.9.2020
Dobrovolníkem na Balkánské trase a proměna migrace / Volunteer on the Balkan route and the transformation of migration 16.9.2020
41.Pracovní snídaně koordinátorů dobrovolníků / 41.Businessbreakfast of volunteer coordinators 11.9. 2020