Regionální dobrovolnické centrum

Od 1. 5. 2020 jsme Regionálním dobrovolnickým centrem Jihomoravského kraje, provozované Plánem B, z.s. Regionální dobrovolnická centra vznikla napříč celou republikou, celkem v jedenácti krajích pod záštitou Ministerstva vnitra.  Jsme součástí projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Jeho cílem je zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví.

Jako RDC (Regionální dobrovolnické centrum) vám budeme pravidelně prostřednictvím našeho webu a Facebooku přinášet novinky v oblasti dobrovolnictví, aktuální nabídku ze strany neziskových organizací Jihomoravského kraje. Svoje požadavky a přání z oblasti dobrovolnictví s námi můžete konzultovat, jsme tu pro vás během konzultačních hodin a velmi rádi vám poradíme, jak se můžete jako dobrovolník či dobrovolnice zapojit .Zastavte se za námi v úterý 10:00 - 12:00, 15:00 -16:30, ve středu 9:00 - 11:00, 15:00 - 17:00 a čtvrtek 13:00 - 15:30.  Pokud chcete můžete konzultovat i online.k Kontaktujte nás prostřednictvím naší facebookové stránky, přes skype pod jménem Dobrovolnické centrum 67. Nebo pistě na email daniela@dc67.cz nebo volejte 776 594 804. 

Těšit se můžete i na pravidelné akce pro veřejnost - Dny dobrovolnictví, dny otevřených dveří a jiné. Vše budeme postupně přidávat na tuto stránku a na náš FB.
Budeme také věnovat vzdělávání koordinátorů dobrovolníků, dotačnímu poradenství a mnohému jinému. 

Projekt: Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724