Spolupráce organizací

SÍŤOVÁNÍ

Budujeme síť organizací a neformálních skupin pracujících s dobrovolníky (15-30 let). V rámci sítě si vyměňujeme zkušenosti, plánujeme společné aktivity a zabýváme se tím, jak zlepšit naši práci a propagaci dobrovolnictví. Pořádáme pravidelná síťovací setkání. Máte-li zájem zjistit podrobnosti o fungování sítě nebo se zapojit, ozvěte se nám, rádi vás zapojíme!


SNÍDANĚ - NEFORMÁLNÍ SETKÁVÁNÍ KOORDINÁTORŮ/KOORDINÁTOREK DOBROVOLNÍKŮ

Od podzimu 2015 pořádáme pravidelná neformální setkávání – společně snídáme.  Pracujeme na společné střeše, věnujeme se tématům jako je podpora zapojování dobrovolníků do činností organizací a neformálních skupin, propagace dobrovolnictví, obnova spolupráce v oblasti dobrovolnictví v Brně a Jihomoravském kraji a vyměňujeme si zkušenosti. Porovnáváme metody práce s dobrovolníky, sdílíme úspěchy, obavy i úskalí.

Letos jsme snídali už 43x a vystřídali se koordinátoři z 43 organizací, pravidelně se účastní 10 - 15 koordinátorek/koordinátorů, skupina se stále rozšiřuje. V rámci setkání jsme naplánovali den otevřených dveří ve vybraných neziskovkách, společné prezentace na školách, iniciovali jsme akci „Křesadlo“ v Jihomoravském kraji, vyměnili si tipy na grantová řízení, zajímavé události v oboru atd. 

V roce 2019 proběhlo 8 snídaní, kterých se zúčastnilo 99 koordinátorů a koordinátorek dobrovolníků z 25 organizací a zástupci magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje .

AKTUÁLNÍ TERMÍN SNÍDANĚ: 4. prosince 8:30-10:00. Dle aktuální situace buď online nebo na adrese Bratislavská 26, Brno.


PROPAGACE DOBROVOLNICTVÍ V ORGANIZACÍCH/NEFORMÁLNÍCH SPOLCÍCH

Pomáháme organizacím propagovat své dobrovolnické projekty mezi mladými lidmi. Můžeme vám vaši nabídku pro zájemce o dobrovolnictví zveřejnit na našem FB a webu a zařadit vaši organizaci/neformální skupinu do přehledu organizací.

Máte-li zájem využít naši nabídku, ozvěte se nám.