Contact us

Plán B, z. s.
Švermova 757/19
625 00 Brno 
IČ: 26517230
DIČ:
CZ26517230
Bank connection: Česká spořitelna, č. ú.: 2026113379/0800
plan_b@volny.cz

Volunteer centre 67
building of SVČ Lužánky 
Lidická 50, 658 12 Brno
info@dc67.cz, +420 776 594 804

Open every Wednesday and Thursday 15:30 – 18:00.

How to find us
Tram 6 and 1, stop Antonínská or Pionýrská
Trolley bus 25 and 26, stop Pionýrská