Školení pro koordinátory dobrovolníků v březnu

Na březen pro vás chystáme celkem dvě další školení pro koordiátory dobrovolníků! Můžete se těšit na úspěšné školení zahrnující témata jako je supervize nebo nehiearchické řízení a také na online školení zaměřené na dobrovolnický management.

 

Termín školení pro koordinátory dobrovolníků I., 22. - 24. 3.

1. den -7 hodin

dopolední blok - aktuální legislativa dobrovolnictví, práva a povinnosti dobrovolníků, republikové a krajské koncepce rozvoje dobrovolnictví, čerpání dotací, vyúčtování, faktury, pojištění.

odpolední blok - nehierarchické/participativní řízení

 

2. den - 7 hodin

Celodenní blok - práce s webem a sociálními sítěmi, PR aktivity, event management, fundraising, obsahy výročních zpráv.

 

3.den - 6 hodin

Celodenní blok - proběhne formou supervize, zaměřené především na tato témata: úvod do supervize, syndrom vyhoření a péče o sebe, komunikace s dobrovolníky, aktivizace a motivace dobrovolníků.

 

 

Termín školení pro koordinátory dobrovolníků II., 29. - 31. 3. 

1. den - 7 hodin: viz 1. den školení I. 

2. den - 7 hodin

dopolední blok - práce s webem a sociálními sítěmi, PR aktivity, event management, fundraising, obsahy výročních zpráv

odpolední blok:  úvod do supervize 

3. den - 6 hodin 

Celodenní blok - dobrovolnický management: připravená organizace / role koordinátora dobrovolníků / nábor dobrovolníků / 1. setkání s dobrovolníkem - zaškolení, školení, výcvik / motivace / odměňování / udržení dobrovolníků / komunikace s dobrovolníky

 

  Přihlašování na: marie.capalini@dc67.cz