Jak nás můžete podpořit

Jsme spolek, který funguje na základě přesvědčení, že s pomocí dobrovolníků a ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi dokážeme zlepšit situaci lidí, kteří potřebují pomoc. A celkově taky přispět k řešení ekologických a sociálních problémů.

Cílem všech našich aktivit je ukázat, že dobrovolnictví jednotlivců a skupin má smysl. Proto podporujeme aktivní mladé lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří jsou ochotní investovat svůj volný čas do dobrovolnických aktivit a umožňujeme jim stát se součástí života neziskových organizací všeho druhu, potkat nové lidi, cestovat na zajímavá místa a naučit se něco nového.

I díky vaší podpoře napomáháme tomu, aby se motivovaní lidé zapojili např. do doučování dětí ze sociálně slabších rodin, pomáhání lidem s handicapem, aby docházeli do domovů pro seniory, pečovali o přírodu a památky, organizovali kulturní akce či přispívali k rozvoji komunity.

Pořádáme besedy a přednášky pro veřejnost s cílem inspirovat a nadchnout pro dobrovolnictví a nabízíme individuální či skupinové konzultace, kdy zájemce seznamujeme s dobrovolnickými příležitostmi doma i v zahraničí.

Vyšleme společně rychlou rotu za dobrými skutky

Díky podpoře dárců vysíláme dobrovolníky jako rychlou rotu tam, kde jsou aktuálně potřeba. Do různorodých neziskových organizací, kde se aktivně zapojují - ať už jde o přímou pomoc potřebným nebo o cokoli, čím organizace přispívá k pozitivním změnám ve společnosti. Dobrovolníci se tak díky nám věnují stovky hodin ročně dobrým skutkům, seznamují s prací neziskovek a poznávají nové lidi i sami sebe. A organizace se mohou na druhou stranu naplno věnovat své činnosti a díky pomoci dobrovolníků své aktivity posilovat a zkvalitňovat.

Aktivní mladé lidi a mezi nimi potenciální zájemce o dobrovolnictví aktivně vyhledáváme a oslovujeme. Pořádáme besedy na školách, jarmarky dobrovolnických příležitostí a přednášky pro veřejnost s cílem inspirovat a nadchnout pro dobrovolnictví. Díky vaší podpoře budeme moci oslovit více lidí, zapojit je všude tam, kde mohou být prospěšní, a umožnit jim růst.

Jednorázová podpora

Líbí se Vám naše činnost? Nemáte čas nám pomoci jako dobrovolník, ale přesto nás chcete podpořit? 

Pro rychlou, jednorázovou podporu je nejsnazší převod pomocí platební karty. V pravém sloupci kliknete na zvolenou částku a pak na tlačítko „Daruji DC67“. Následně budete přesměrování na zabezpečené stránky portálu Darujme.cz, přes který nám peníze odešlete. 

Své příspěvky můžete také zasílat na účet vedený u České spořitelny, číslo účtu 2026113379/0800. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte „dar“ + jméno a kontakt.

Za poskytnutou podporu upřímně děkujeme.